ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์ สำรวจ และประเมินกำลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ วิเคราะห์วิจัยด้านดิน พืช และภูมิอากาศโดยระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำด้านการจัดการข้อมูลดิน  พืช  และภูมิอากาศ เพื่อการผลิตพืชและพัฒนาที่ดินทางการเกษตร(To be lead in Management of Soil Plant Climate on Plant Production and Agricultural of Land Development)

พันธกิจ (COMMITMENT)

เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดิน เน้นการจัดการข้อมูลดิน เพื่อการผลิตพืชและการสร้างแหล่งน้ำในไร่นา  ซึ่งมีพันธกิจในการ

  • วินิจฉัยและจัดการข้อมูลดิน พืชและภูมิอากาศ ให้เป็นคำแนะนำในการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่
  • ทำการวิจัยเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน
  • ให้ บริการคำแนะนำการจัดการดิน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการธาตุอาหารพืช  การเลือกพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการดิน สู่เกษตรกร เพื่อการผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้ยั่งยืน
Advertisements

One Response to ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน

  1. Mr WordPress พูดว่า:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: